Shockwave als “best evidence based” fysiotherapie!

Shockwave als “best evidence based” fysiotherapie. Het gebruik van de behandelvorm shockwave therapie laat met regelmaat betere effecten zien dan sommige andere behandelvormen. Een analyse van de meest recente publicaties leert dat er een overduidelijke evidentie voor shockwave therapie is. Deze literatuuranalyse is voor het vakblad Movemens gemaakt door fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en tevens docent shockwave therapie…