Wat is Oedeem

De definitie van oedeem is: een abnormale ophoping van weefselvocht. Oedeem of lymfoedeem is een zichtbare zwelling door toename van vocht. Dit kan zich over het hele lichaam manifesteren of in ledematen. Dit laatste komt vaker voor dan het eerste. Het vocht hoopt zich op doordat er een storing zit in het lymfsysteem. Dit systeem is te vergelijken met de bloedsomloop, maar dan met name in de huid. Er bevinden zich lymfknopen op essentiële punten, zoals in de oksel en lies. Wanneer deze knopen aangedaan of verwijderd zijn, is de doorgang om vocht af te voeren gestremd.
Ze zijn te vergelijken met een groot kruispunt. Wanneer het kruispunt opgebroken of afgesloten is door het verkeer, ontstaan er files op de wegen er naar toe. Het lymfvocht wat door ons hele lichaam circuleert, stagneert voor die knopen en hoopt zich op tot een zichtbare zwelling. Ook kunnen de kleinere, maar niet minder belangrijke lymfvaten niet goed functioneren. Daarbij is druk in de weefsels van ons lichaam een belangrijk gegeven.

67

667

Verschillende types

Er zijn twee verschillende types: primair = aangeboren en secundair = na een aandoening, bijvoorbeeld operatie of bestraling.
Door de vochtophoping is er meestal een verminderde mobiliteit, kan er pijn veroorzaakt worden en kunnen er ontstekingen ontstaan. De meeste mensen hebben wel eens een zwelling, bijvoorbeeld na het stoten van de knie. Er komt dan meestal een blauwe plek, wat een kapot bloedvat aanduidt. Daarbij komen er allerlei stoffen vrij waardoor er een zwelling ontstaat op basis van vocht. Ook dit is een vorm van oedeem. Daar de omstandigheden van vochtafvoer hierbij meestal goed zijn, verdwijnt dit na een paar dagen. Maar wanneer er een groter trauma plaats heeft gevonden, zoals een operatie, dan zijn er lymfknopen of -vaten beschadigd en moet het vocht een andere weg zien te zoeken. Die weg wordt gestimuleerd door de therapie.

De therapie

De therapie. De therapie bestaat uit manuele lymfdrainage, wat een soort massage is die het vochtafvoerende systeem bevordert.  De lymfevaten zitten door het hele lichaam en wanneer er een paar kapot zijn, zorgt de therapie ervoor dat het vocht omgeleid wordt. Net zoals het verkeer. Voor beide geldt weer, geduld is een schone zaak. Het duurt dus even eer er een mogelijk blijvend resultaat is. Eén behandeling kan al wel een verschil maken en om dit resultaat te behouden wordt er meestal compressietherapie gegeven, denk aan zwachtelen. De omvang van ledematen wordt gemeten voor de behandeling (soms ook erna) en wanneer alles stabiel is eindigt de therapie uiteindelijk in het aanmeten van een elastische kous.

lymfedrainage6

677777

De nazorg

De nazorg. Hierna volgen nog een aantal controlesessies en wordt nog eens nadrukkelijk geadviseerd de (thuis)oefeningen en leefregels te blijven uitvoeren en naleven. Ook deze leefregels zijn belangrijk voor het verdere verloop van de klachten. Zoals voor meerdere klachten geldt: hoe beter u op uzelf let, hoe minder hinder zal worden ondervonden.

Om  nog effectiever te behandelen en u nog beter te helpen, hebben wij de beschikking over een LYMFAPRESS.

De lymfapress is een apparaat, welke door het selectief opblazen en uitblazen van een manchet rond de arm of het been, beweging doet ontstaan in de lymfevaten en aderen.

Zodoende wordt het teveel aan vocht omhoog geleid naar gezonde lymfevaten en aderen, zodat het beter kan worden afgevoerd.

Met name de combinatie van het gebruik van de lymfapress , manuele lymfdrainage( een specifieke vorm van massage, uitgevoerd door de oedeemfysiotherapeut), oefeningen en compressie door elastisch materiaal is zeer effectief gebleken.

Wij gebruiken dit apparaat als aanvulling op onze therapie.

Wanneer u hierbij baat blijkt te hebben, is het in veel gevallen ook mogelijk de  lymfapress  thuis te gebruiken. Veel zorgverzekeraars vergoeden dit thuisgebruik. Wij kunnen u hierin adviseren.

Voor vragen kunt u ons direct benaderen op oedeemtherapie@centraplaza.nl