Wat is shockwave therapie?

Shockwave therapie is een behandeltechniek waarbij patiënten krachtige schokgolven voelen die door middel van een behandelkop nauwkeurig gericht worden zodat ze de juist plek in het lichaam een mechanisch effect hebben.

Fysiotherapeuten gebruiken te methode voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat bijv. een tennisarm, verkalking in schoudergewricht, chronische ontsteking van een achillespees en hielspoor.

Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze bevorderen de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie.

SONY DSC

Vergoeding

Na overleg met de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie (NVMST) stelt de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) dat shockwave therapie gedeclareerd mag worden uit de aanvullende verzekering als reguliere fysiotherapeutische behandeling, mits het onderdeel uitmaakt van een fysiotherapeutisch traject én gegeven wordt door een fysiotherapeut.
Zorgverzekeraar Menzis zal het beleid van de NZA niet volgen, Menzis zal shockwave therapie niet vergoeden.

Shockwave therapie is een moderne en doeltreffende behandelmethode en wordt toegepast bij klachten aan het bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld bij een tennisarm, verkalking in het schoudergewricht, chronische ontstekingen van de achillespees en hielspoor. Vraag uw huisarts of fysiotherapeut naar de mogelijkheden van shockwave therapie voor uw klacht.

Lees meer

Indicaties voor shockwave

 • Schouderklachten, met of zonder kalkafzetting
 • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
 • Pijn net onder de knieschijf
 • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
 • Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet
 • Ziekte van Peyronie
 • Chronic Pelvic Pain syndroom (CPPS)
 • Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points)
 • Andere vormen van tendinitis

Werking van shockwave therapie

Shockwave therapie is een moderne en efficiënte behandelmethode. De term ‘shockwave’ verwijst naar hoogenergetisch geluidimpulsen die zich als geloven door een middel heen verplaatsen (water, lucht of een vaste stof). Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende kenmerken van het lichaam te prikkelen, ze bevorderen het metabolisme en herstellen de bloedcirculatie.

Mechanische effecten:

Afbreken van calcificaties en sklerosering

Pijnmanagement:

 • Effect op oppervlakkige zenuwuiteinden
 • Hyperstimulatie van nociceptoren
 • Release van endorfines

Weefselherstel:

 • Hyperaemie en neovascularisatie
 • Toename groeifactoren
 • Toename profileratie mesenchymale stamcellen
 • Verbetering metabolisme

Hoe ziet een shockwave behandeling er uit?

De behandeling duurt zo’n 5-10 minuten per sessie. Gemiddeld bestaat de behandeling uit 4 tot 6 behandelingen 1 tot 2 behandelingen per week.

Eerst wordt op basis van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door de behandelaar bepaalt. In de meeste gevallen wordt aanvullend onderzoek gedaan door middel van echografie.

Als de diagnose is gesteld en het blijkt dat de shockwave therapie aangeraden is, wordt het behandelgebied blootgesteld aan korte shockwave impulsen.

Eerst wordt er gel op het behandelgebied aangebracht. Daarna wordt het shockwave behandelpistool op de huid geplaatst en worden de shockwaves toegediend door middel van kleine ronddraaiende bewegingen.

Voordelen van shockwave therapie

 • Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie.
 • Kortdurende behandeling (5 tot 10 minuten per sessie).
 • Uitstekend therapiesucces na gemiddeld 4 tot 5 behandelingen.
 • Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen.
 • Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na enkele dagen.
 • Weinig bijwerkingen. Wel kan direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan.
 • Dankzij shockwave therapie kan een injectie of zelfs een operatie overbodig blijken.

Vormen van shockwave therapie

Ballistische radiale shockwave therapie

Ballistische radiale shockwaves worden opgewekt middels een ‘pistool’ waarin een bewegend projectiel tegen een applicator (het eindstuk) tikt. Om het projectiel in beweging te krijgen is een luchtcompressor nodig. Deze compressor is bij de kleine draagbare shockwave apparaten in het toestel ingebouwd. Voor de intensieve shockwave praktijk leveren we een externe ‘high capacity’ compressor.

Maar weinig fabrikanten (waaronder Storz Medical en GymnaUniphy) zijn in staat shockwaves met deze techniek te verwekken. Fyzzio levert al bijna 10 jaar uitsluitend radiale shockwaves met de Storz technologie.

De ballistische radiale shockwave therapie, dus met projectiel en luchtcompressor, is de enige en wetenschappelijk geaccepteerde vorm van radiale shockwaves. Alle goede resultaten het afgelopen decennium zijn met deze technologie gerealiseerd. Verschillende kleine fabrikanten komen met goedkope apparaten met electromagnetische pulsen. Deze vibraties zijn voelbaar én fysisch anders en hebben géén wetenschappelijke evidentie.

De vrijgekomen energie wordt over een groter oppervlak verdeeld. Het type applicator waarvoor wordt gekozen bepaalt de vorm van de bundel en de densiteit van de puls. Apparatuur voor radiale shockwave therapie produceert een laag tot gemiddeld energieniveau. De pneumatisch gegenereerde shockwaves (er is een compressor nodig) worden via het pistool over een groter (radiaal) oppervlak in het lichaam gebracht.

Centra Plaza maakt gebruik van RADIALE SHOCKWAVE

Gefocusseerde shockwave therapie

Gefocusseerde shockwaves wordt niet pneumatisch opgewekt, maar hiervoor wordt een elektromagnetische bron gebruikt. De Duolith SD1 serie bestaat uit toestellen voor gefocusseerde én radiale shockwave therapie. Bij gefocusseerde shockwave wordt de maximale energie bereikt op een specifiek geconcentreerd punt in het lichaam.

Deze apparaten produceren een gemiddeld tot hoog energieniveau.

Planaire shockwave therapie

Als men de toepassing van shockwave therapie bij wondbehandeling overweegt, moet de technologie aangepast worden aan een grotere behandelingszone. Om ‘planar shockwaves’ te genereren, moet de gebruikte reflector in de behandelkop van het shockwave apparaat gemaakt zijn van een gegeneraliseerde parabolische reflector. Het geconcentreerde punt van deze vlakke golven wordt hierbij “gedeconcentreerd”. Dit wil zeggen dat een geconcentreerd punt niet langer bestaat. Hierdoor wordt een grotere zone bevorderd.

Penetratiediepte diverse vormen van shockwave therapie