Huisregels

 

Om het bezoek bij Centra Plaza Fysiotherapie en Fitness zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, hanteren wij een aantal huisregels:

 • Men dient zich bij binnenkomst bij de receptie te (laten) registreren met gebruik van uw toegangspas of door u mondeling aan te melden bij een medewerker aan de fitnessbalie.
 • Men dient zich tijdens het verblijf bij Centra Plaza conform de gebruikelijke fatsoensnormen te gedragen.
 • Men dient op de fitnessvloer en in de leszalen binnenschoenen te dragen met schone schoenzolen.
 • Men dient geen hinder te veroorzaken met het gebruik van uw mobiele telefoon in de trainingsruimtes, wat betekent dat er geen telefoongesprek gevoerd wordt en bij het luisteren van muziek met uw mobiele audioapparaat dient het volume gematigd te zijn.
 • Men dient een handdoek te gebruiken op de rugleuning of zitting van de krachtapparaten.
 • Men dient na het gebruik van de apparaten de handvatten te reinigen met een desinfecterende spray die aanwezig is in alle trainingsruimtes.
 • Men dient bij grondoefeningen op een matje een handdoek op de matjes te leggen.
 • Men dient los materiaal, zoals dumbells, schijven, ballen, elastieken e.a., na gebruik terug te leggen op hun plaats.
 • Drink- en etenswaren dienen alleen te worden genuttigd aan de koffiebar of in de daarvoor bedoelde horeca ruimte en dient men voor het verwijderen van drink- en etensresten de prullenbakken te gebruiken. Alleen afsluitbare drinkbekers mogen de trainingsruimtes mee ingenomen worden.
 • Roken en het gebruik van alcohol binnen Centra Plaza is niet toegestaan.
 • Men dient de kluisjes op een juiste manier te gebruiken, wat betekent dat men een 50 eurocent muntje gebruikt om het kluisje af te sluiten, het kluisje schoon achtergelaten dient te worden en de sleutels van de kluisjes het pand niet mogen verlaten.
 • Centra Plaza is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de praktijk en het fitnesscentrum.
 • Trainen binnen Centra Plaza gebeurt geheel op eigen risico.
 • Het ontvreemden van eigendommen van Centra Plaza, haar medewerkers of anderen uit de praktijk en het fitnesscentrum is niet toegestaan.

Elk lid is bij inschrijving op de hoogte gesteld van deze huisregels en dient deze strikt na te leven. Het niet naleven van deze huisregels kan leiden tot de ontzegging van de toegang tot de trainingsruimtes of tot beëindiging van het lidmaatschap, zonder restitutie van de contributie.