Tarieven

Hiernaast vind u een lijst van onze tarieven.

Zitting reguliere fysiotherapie

€ 35,00

Zitting manuele therapie

€ 43,50

Zitting oedeemtherapie

€ 43,50

Zitting geriatrie fysiotherapie

€ 43,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie

€ 43,50

Zitting bekkenfysiotherapie

€ 43,50

Screening

€ 15,00

Intake & onderzoek na screening

€ 47,50

Intake & onderzoek na verwijzing

€ 47,50

Intake & onderzoek & behandeling

€ 82,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 52,50

Telefonische zitting

€ 33,12

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

€ 45,00

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee pers.

€ 32,50

Groepszitting voor specifieke behandeling van drie pers.

€ 23,00

Groepszitting voor specifieke behandeling van vier pers.

€ 20,50

Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien pers.

€ 15,50

Toeslag voor een behandeling aan huis

€ 10,00

Toeslag voor behandeling in een instelling

€ 10,00

Niet nagekomen afspraak/ te laat afgebeld

100%

Niet nagekomen afspraak/ te laat afgebeld verbijzondering

100%

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

op aanvraag