Tarieven

Hiernaast vind u een lijst van onze tarieven.

Zitting fysiotherapie

€ 32,75

Zitting manuele therapie

€ 38,50

Zitting oedeemtherapie

€ 43,50

Zitting bekkenfysiotherapie

€ 43,50

Screening

€ 9,05

Intake & onderzoek na screening

€ 47,50

Intake & onderzoek na verwijzing

€ 47,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 52,50

Telefonische zitting

€ 10,00

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen

€ 42,50

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee pers.

€ 32,05

Groepszitting voor specifieke behandeling van drie pers.

€ 22,75

Groepszitting voor specifieke behandeling van vier pers.

€ 20,10

Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien pers.

€ 15,10

Toeslag voor een behandeling aan huis

€ 7,50

Toeslag voor behandeling in een instelling

€ 7,50

Instructie/ overleg ouders van de patient

€ 27,50

Niet nagekomen afspraak/ te laat afgebeld

100%

Niet nagekomen afspraak/ te laat afgebeld verbijzondering

100%

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

op aanvraag