Tarieven

Hiernaast vind u een lijst van onze tarieven.

 

Tarieven 2021

Zitting reguliere fysiotherapie  €              37,50
Zitting manuele therapie  €              44,50
Zitting oedeemtherapie  €              47,50
Zitting geriatrie fysiotherapie  €              47,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie  €              53,50
Zitting bekkenfysiotherapie  €              47,50
Screening  €              15,00
Intake & onderzoek na screening  €              49,50
Intake & onderzoek na verwijzing  €              49,50
Intake & onderzoek & behandeling  €              87,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek + verslaglegging  €              87,00
Telefonische zitting  €              37,50
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen  €              59,25
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee pers.  €              35,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie pers.  €              24,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier pers.  €              22,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien pers.  €              16,50
Toeslag voor een behandeling aan huis  €              15,00
Toeslag voor behandeling in een instelling  €              15,00
Niet nagekomen afspraak/ te laat afgebeld 100%
Niet nagekomen afspraak/ te laat afgebeld verbijzondering 100%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen   op aanvraag